Ratpure

รู้จัก Wi-Fi 6E มาตรฐานใหม่ คืออะไร แล้วจะได้ใช้เมื่อไหร่ ?

ทำความรู้จักมาตรฐานใหม่ Wi-Wfi 6E ที่ กำลังจะกลายเป็นมาตรฐานใหม่ของการเชื่อมต่อไร้สายในอนาคต แล้วมันคืออะไร มีดียังไง จะพามาให้รู้จักกันแบบเข้าใจง่าย ๆ ในคลิปได้เลยครับ . รวมถึงเล่าย้อนให้ฟังด้วยว่า 2.4 GHz , ...

Posts navigation